Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laadittu 16.1.2013

 

1. Rekisterinpitäjä:

Naisjuristit ry
PL 424, 00101 Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö:

Yhdistyksen jäsenrekisterivastaava Niina Ruijs, (Enable Javascript to see the email address)

 

3. Rekisterin nimi:

Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tiedot kerätään jäsenrekisteristerin ylläpitämiseksi, jäsenmaksujen maksamista ja jäsenlehden postittamista varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

jäsenten

  • etunimi ja sukunimi
  • tutkinnon suorittaminen
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan pääosin jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tietoja voidaan päivittää Lakimiesmatrikkelista ja muista vastaavista julkisista lähteistä kerättyjen tietojen perusteella.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

8. Rekisterin suojauksenperiaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta välttämättömillä henkilöillä.