Hyvä jäsenemme,

Naisjuristit ry toivottaa Sinulle hyvää kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivä on muistutus juhlistaa itseämme ja toisiamme, meitä ihania ja voimakkaita naisia.

Naisjuristien historia on oma erityinen lukunsa Suomen tasa-arvon historiaa, johon myös Naisjuristit ry:n perustaminen vuonna 1945 lukeutuu. Historia tuntee lukuisia juristiuran tehneitä pioneerinaisia, jotka ovat jättäneet jälkensä nykypäivän ja vielä tulevien naisten oikeuksien toteutumiseksi. Naistenpäivän kunniaksi tahdomme nostaa esiin yhden tällaisen henkilön, naisjuristi Inkeri Harmajan (1898–1978). Harmaja oli Suomen ensimmäinen nainen, joka on suorittanut todellisen tuomioistuinuran.

”Kun sitten olisi ollut aika siirtyä hovioikeudessa varsinaiseen tuomitsevan tuomarin virkaan eli saada nimitys asessoriksi, kuten viran nimike tuolloin kuului – – mies toisensa jälkeen sivuutti vähemmillä ansioilla ja virkavuosilla hänet, kunnes kahdeksan miestä oli vuosien mittaan saanut viran, jonka hän olisi virkavuosiensa ja kokemuksensa perusteella saanut, jos hän olisi ollut mies.

”Kahdeksannen miehen ohittaessa Inkeri Harmajan hän valitti nimityksestään korkeimpaan oikeuteen. Siellä valitusta käsitellessä äänet menivät tasan, jolloin vain puheenjohtajan ääni ratkaisi Inkeri Harmajan eduksi. Hänet nimitettiin Turun hovioikeuden asessorin virkaan helmikuussa 1944. Tällöin hän oli 46-vuotias.”

”Inkeri Harmaja toi usein haastatteluissa ja puheissaan esiin, miten suunnattomasti sisua nuo vuodet hovioikeudessa ovat vaatineet, mutta korosti myös sitä, että samantapaisia vaikeuksia oli ollut kaikilla ansiotyötä tekemään pyrkivillä naisilla maassamme.”

Hovioikeudenneuvos ja Suomen ensimmäinen varatuomari Inkeri Harmaja tunnettiin myös järjestö- ja yhdistysaktiivina sekä vuoden naisena 1955. (Teksti: Anneli WinterNaisjuristien 1. vuosisata 1995, s. 54).

Juristiammatissa ja yleensä naisten työelämässä viime vuosisadalla otetut edistyksen harppaukset ovat kaikki tasa-arvoa sinnikkäästi puolustaneiden naisten ansiota. Monet Naisjuristit ry:n pitkäaikaisista jäsenistä ovat toimineet yhdistyksessä jo usean vuosikymmenen ajan, samalle tehden lujasti töitä yhteiskunnan asenneilmapiirin murroksen ja tasa-arvoisemman työelämän eteen. Kiitos, että olet osa naisjuristien pitkää ja arvokasta historiaa.

Naisten yhtäläinen pääsy poliittiseen valtaan, työelämään, koulutukseen ja ihmisoikeuksien piiriin ei edelleenkään toteudu täysimääräisesti missään maailman valtiossa. Me naisjuristit voimme ammattitaidollamme vaikuttaa tasa-arvoisemman lainsäädännön ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Kiitämme sinua osallisuudestasi Naisjuristien toimintaan, koska osaltasi mahdollistat pitkäjänteisen työn näiden tavoitteiden eteen.

Juhlatoivotuksin,

Naisjuristit ry:n hallitus