Afganistanin ihmisoikeustilanne on heikentynyt nopeasti äärijärjestö Talebanin kaapattua vallan koko maassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiirehtii Suomea ryhtymään kaikkiin toimiin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tukeakseen Afganistanin naisia, tyttöjä ja kaikkia naisten oikeuksien puolustajia.

“Nyt Suomen arvot punnitaan. Meidän tulee nopeasti hakea keinoja turvata naisten terveys ja oikeudet Afganistanissa tämän kriisin aikana. Ne naisihmisoikeusaktivistit, toimittajat, tutkijat ja kansalaisjärjestöaktiivit, jotka oman terveytensä ja henkensä uhalla ovat rakentaneet demokratiaa ja tasa-arvoa, ovat nyt erityisessä vaarassa. On äärimmäisen tärkeää, että EU ja kansainvälinen yhteisö löytävät keinot heidän saamiseksi turvaan”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet painottaa.

Kesällä Generation Equality Forumissa maailman johtajat julistivat sitoutumisensa tasa-arvon edistämiseen. Afganistanin tilanne testaa tämän lupauksen täyttymisen käytännössä. Afganistanissa on jo valmiiksi suurin sukupuolten välinen ero Maailman talousfoorumin Global Gender Gap -indeksillä mitattuna.

“Suomi on ihmisoikeussopimuksissa sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua vainon kohteille, ja nyt Afganistanin naisaktivistit tarvitsevat sanojemme lisäksi myös tekoja. Meidän on tuettava kansainvälisten järjestöjen työtä paikan päällä sekä löydettävä keinoja saada aktivistit kansainvälisen suojelun piiriin. Suomessa elävien afganistanilaisten on saatava perheensä nopeasti turvaan. Myös Suomen on kannettava tästä vastuuta”, vaatii Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliiton mielestä Suomen on aika sitoutua feministiseen ulkopolitiikkaan. Systemaattinen tasa-arvon edistäminen läpileikkaavasti kehitys-, ulko-ja turvallisuuspolitiikassa auttaa varmistamaan, että Suomella onkonkreettiset keinot valmiina toimia akuuteissa kriiseissä tasa-arvon edistämiseksi. Kriisien hoitamisen lisäksi Suomen jatkuvalla työllä on merkittävä rooli rauhanrakennuksessa, kestävien yhteiskuntien luomisessa ja kansalaisyhteiskuntien tukemisessa.

Allekirjoittajat:

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry yhdessä 54 jäsenjärjestönsä kanssa:

African Care ry

Aktiivinen synnytys ry

Business and Professional Women Finland (BPW) ry

Demarinaiset ry

Eurooppanaiset ry

Exit – pois prostituutiosta ry

Finlands Svenska Marthaförbund rf

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry

Kalevalaisten Naisten Liitto ry

Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Kuurojen Liitto ry

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry

Lyömätön Linja Espoossa ry

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry

Marttaliitto ry

Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry

Monika-Naiset liitto ry

Mothers in Business MiB ry

Naisagronomit ry

Naisjuristit – Kvinnliga Jurister ry

Naisopiston ystävät ry

Naistenkartano ry

Naisten Linja Suomessa ry

Naisteologit ry – Kvinnliga Teologer rf

Naistoimittajat ry

Nicehearts ry

Plan International Suomi

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

Soroptimist International Finland

Suomalainen Naisliitto ry

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry

Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys ry

Suomen Keskustanaiset ry

Suomen Kosmetologien Yhdistys ry

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry

Suomen Kätilöliitto ry

Suomen Naislääkäriyhdistys ry

Suomen Naisyhdistys ry

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry

Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry

Suomen Voimisteluliitto ry

Suomen Yrittäjänaiset ry

Svenska Kvinnoförbundet rf

Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry

Tunne rintasi ry

UN Women Suomi ry

Vaikuttajaverkosto WoMan ry

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto ry

Vihreät Naiset ry

We in Games Finland ry

Women in Mining Suomi ry

Zonta International Piiri 20 ry

Lisätietoa voit lukea Naisjärjestöjen keskusliiton verkkosivuilta.