Naisjuristit ry on päättänyt myöntää stipendin oikeustieteelliselle tutkielmalle, jonka aiheessa käsitellään sukupuolten tasa-arvoa. Naisjuristit ry:n hallitus on 4.10.2021 pidetyssä kokouksessaan valinnut 500 euron stipendin saajakseen Helsingin yliopistosta valmistuneen Sofia Björkqvistin. Björkqvistin Suomen asevelvollisuusjärjestelmää yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmasta 2020-luvulla tarkasteleva pro gradu -tutkielma on palkittu arvosanalla 5/5 ja on sisällöltään ajankohtainen ja ansioitunut. Stipendin saajan valinnassa päätettiin painottaa pro gradu -tutkielmaa notaaritutkielman sijaan.

Yhdistyksen hallitus on lisäksi päättänyt myöntää kunniamaininnan Oula Poikolaisen, Katariina Pursimon sekä Henrik Jylhä-Vuorion tutkielmille. Kunniamaininnan ansainneiden tutkielmien joukossa oli sekä notaari- että pro gradu -tasoisia tutkielmia, ja jokaisen aihe liittyi tasa-arvokysymyksiin. Kysymyksenä tasa-arvo on hyvin monipuolinen, kuten palkittujen tutkielmien aiheet osoittavat: Poikolaisen, Pursimon ja Jylhä-Vuorion tutkielmissa tasa-arvoa tarkasteltiin perhevapaiden käytön, koronapandemian ja hoitajien oikeuksien sekä oikeusteorian kautta. Naisjuristit kannustaakin opiskelijoita tutkimaan tasa-arvokysymyksiä myös tulevaisuudessa, sillä aiheesta löytynee vielä paljon mielenkiintoisia näkökulmia.

Naisjuristit ry (Kvinnliga jurister rf) on naisjuristien ammatillinen verkosto, johon kuuluu lähes 500 naisjuristia sekä joukko oikeustieteen opiskelijoita. Naisjuristien tarkoituksena on jäsenten ammatillisen kehittämisen, virkistystoiminnan ja verkostoitumisen lisäksi naisjuristien kotimaisen ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen, naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen sekä tasa-arvon edistämiseen ja ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttaminen.