Lokakuun loppupuolella joukko naisjuristeja kokoontui Lakimiesliiton Ylähuoneelle pitkästä aikaa vaihtamaan kuulumisia kasvotusten ja kuulemaan viisi puheenvuoroa.

Tilaisuuden avasi Naisjuristien puheenjohtaja Aino-Mari Kiianmies, joka toi terveiset ja ajankohtaiset kuulumiset Naisjuristeista, Lakimiesliiton tulevaisuusvaliokunnasta sekä EWLA:sta.

Toinen puheenvuoro oli Jyväskylän kesäyliopiston ja Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston koulutussuunnittelija KTT Kristiina Niemi-Kaijan, joka esitteli ikääntyvien yliopiston toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on elinikäinen oppiminen, aktiivinen vanheneminen ja hyvinvointi, yliopistollisuus, akateemisen sivistysyliopiston hengen vaaliminen, senioripedagogiikka ja ikääntymiseen liittyvä tutkimus. Kursseja on tarjolla kaikille avoimena laidasta laitaan, klassisesta musiikista tähtitieteeseen ja sukututkimukseen, ja muotoina ovat perinteisten kurssien lisäksi muun muassa seminaarit, vierailut ja opintomatkat.

Kolmannessa puheenvuorossa Helsingin yliopiston tutkija Merva Hämäläinen kertoi ajankohtaisia kuulumisia Lakimiesliiton valtuuskunta- ja valiokuntatoiminnasta. Hänet valittiin hienosti syksyn vaaleissa uudelle 4-vuotiskaudelle valtuuskuntaan Naisjuristien edustajana.

Ex-professori, -kansliapäällikkö ja Naisjuristien kunniajäsen Kirsti Rissanen valotti mielenkiintoisia kohtia Naisjuristien pitkästä historiasta lähtien liikkeelle Naisjuristien yhdistyksen perustamiseen liittyvästä keskustelukokouksesta vuodelta 1945, jonka myötä ensimmäiset 32 aktiivista naisjuristia lähtivät viemään eteenpäin naisjuristien mahdollisuutta verkostoitua, tutustua ja kehittää itseään ammatillisesti. Matkan varrelta poimittiin tasa-arvon edistämiseen liittyviä virstanpylväitä, joihin naisjuristeilla on ollut merkittävä vaikutus. Henkilöistä käsiteltiin tarkemmin Inkeri Anttilaa sekä Helvi Sipilää. Naisjuristeilla on historiaa kansainvälisten vieraiden vastaanottamisesta ja vaativien asiapitoisten seminaarien järjestämisestä Euroopan maihin tehtyjen opintomatkojen sekä kansainvälisten kongressimatkojen ohella. Lopuksi Naisjuristeille esitettiinkin toivomus isojen avoimien tapahtumien sekä kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä myös tulevaisuudessa.

Viimeisenä puhujana tapahtumassa oli Naisjuristien stipendiaatti Sofia Björkvqvist, joka kertoi tutkielmastaan ”Suomen asevelvollisuusjärjestelmän tarkastelu yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjinnän kiellon näkökulmasta 2020-luvulla”. Sofia kirjoitti tutkielman johtopäätöksistä Naisjuristien blogiin tekstin, jonka voit lukea tästä.

Tämän tekstin kokosi tilaisuuden järjestäjänä toiminut Naisjuristien puheenjohtaja Aino-Mari Kiianmies.