Mikä historia – ja mikä tulevaisuus!

Näin juhlavuoden kunniaksi on mukava luoda silmäys siihen vakuuttavaan historiaan ja vuosikymmeniin, joita Naisjärjestöjen Keskusliitolla (NJKL) on takana – ja samalla NJKL:n ja Naisjuristien yhteisiin vuosikymmeniin.

Anneli Winter-Mäkisen Naisjuristien 1. vuosisata: poimintoja naisjuristien historiasta -kirjassa kerrotaan NJKL:sta ja Naisjuristien jäsenyydestä Keskusliitossa. NJKL:n ja Naisjuristien yhteinen taival alkoi jo vuonna 1950, kun Naisjuristit liittyivät NJKL:n jäseneksi. Keskusliiton koettiin tarjoavan näköalapaikan naisten elämään ja toimintaan sekä naisten erilaisiin yhdistyksiin, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Naiset rahoittivat NJKL:n toiminnan ilman yhteiskunnan tukia aina vuoteen 1987, kunnes valtio alkoi myöntää järjestölle pientä vuosittaista avustusta.

Keskusliiton toiminta liittyi monenlaisiin naisia koskeviin kysymyksiin, kuten ansiotyön ja lastenhoidon yhdistämisongelmiin, osapäivätyömahdollisuuksien lisäämiseen, kotitaloustyön rationalisointiin, perhekasvatukseen, taloudellisen ajattelun kehittämiseen, naisten edustuksen lisäämiseen valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, yhteiskuntaopin opetuksen tehostamiseen sekä naisten ammattikoulutuksen kehittämiseen. Naisten äänestysaktiivisuuden lisääminen on ollut keskeisellä sijalla Keskusliiton toiminnassa vuosikymmenet. Esimerkiksi vuoden 1953 kunnallisvaaleissa kirjoitettiin artikkeleita, haastatteluja ja pakinoita 60 päivälehteen ja 30 kunnallislehteen, kirjoittaa Winter-Mäkinen.

Paljon on tehty – ja paljon on edelleen tehtävää. Samalla kun Naisjuristit kiittävät ja onnittelevat Naisjärjestöjen Keskusliittoa vakuuttavasta, vaikuttavasta ja inspiroivasta työstä naisten asioiden edistäjänä, samalla muistutamme olemassaolostamme ja tarjoamme osaamistamme niin NJKL:n kuin sen jäsenjärjestöjen käyttöön. Vuosikymmenien ajan Naisjuristit ovat olleet hyödyllinen osapuoli lukuisille järjestöille niin asiantuntijoina erilaisissa Suomen lainsäädäntöä tai naisten asemaa koskevissa kysymyksissä kuin puhujina, esitelmänpitäjinä ja juridisina neuvonantajina.

Kohottakaamme malja 110-vuotiaalle Naisjärjestöjen Keskusliitolle ja samalla kaikille, jotka ovat ahkerasti uurastaneet vuodet ja vuosikymmenet, jotta naisilla on hyvä olla, elää ja toimia, Suomessa ja maailmalla.

Lämpimästi onnitellen, yhteisestä taipaleesta kiittäen ja tulevia vuosikymmeniä innolla odottaen

Naisjuristit ry:n puolesta

Aino-Mari Kiianmies

Naisjuristit ry:n puheenjohtaja