Haluan kiittää luottamuksesta. Lupaan tehdä parhaani Naisjuristien toiminnan kirkastamisessa ja kehittämisessä teitä jäseniä aktiivisesti kuunnellen. Puheenjohtajakauteni aluksi haluaisin nostaa esille kolme asiaa, jotka näen keskeisenä niin Naisjuristien kuin yleisesti muidenkin organisaatioiden tarkoituksenmukaisen toiminnan ja sen kehittämisen kannalta.

1. Olemassaolon oikeutus

Näen, että organisaation kuin organisaation on kyseenalaistettava ja ansaittava olemassaolonsa yhä uudelleen. Yhdistyksemme on saanut alkunsa 75 vuotta sitten, kun Suomen naisjuristit halusivat perustaa säännöllisesti kokoontuvan kerhon verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä varten. Naisjuristit ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on naisjuristien kotimaisen ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen, ammatillinen kehittäminen, yleisten taloudellisten etujen valvominen sekä naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Toimintasuunnitelmassa olemme jakaneet osa-alueet seuraaviin: edunvalvonta, tasa-arvon edistäminen, jäsentoiminta, tiedotustoiminta, kansainvälinen toiminta ja jäsenten hankinta. Jos Naisjuristeja ei olisi, mitä jäisi puuttumaan? Onko Naisjuristeille yhä tarvetta nyky-Suomessa, 2020-luvun rikkaassa ja moninaisessa järjestökentässä? Koemme, näemme ja uskomme, että on.

2. Jäsenten palveleminen

Yhdistyksemme on perustettu alunperin palvelemaan jäsentemme verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä. Ensisijainen tehtävämme onkin palvella nykyisiä jäseniämme paremmin ja olla houkutteleva yhdistys myös potentiaalisille jäsenille, kaikille oikeustieteen tutkinnon suorittaneille naisille. Menneinä vuosina olemme järjestäneet jäsenillemme mentorointiohjelman, johtamiskoulutusohjelmia sekä ammatillisia seminaarisarjoja, erilaisia koulutustilaisuuksia, seminaareja ja vierailuja, jakaneet stipendejä sekä toimineet aktiivisesti kattojärjestöissämme. Kuinka voisimme vastata jäsentemme ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen tarpeisiin ja toiveisiin yhä paremmin tässä ajassa ja tulevaisuudessa? Tiedostamalla, mitä jäsenemme kaipaavat, ideoimalla ja toteuttamalla.

3. Yhteistyössä on voimaa

Kuten tiedämme, me kaikki hallitusjäsenet edistämme yhdistyksen asioita varsinaisten töidemme ohella. Kriittinen avain vaikuttavuuteen ja palvelemiseen on fokuksessa eli rajallisten resurssien mietityssä ja järkevässä allokoinnissa sekä yhteistyössä. Naisjuristit ry toteuttaa edunvalvontaa ensisijaisesti Lakimiesliiton, Naisjärjestöjen keskusliiton, UN Womenin ja EWLA:n kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Näen, että yhteistyötä on mahdollista moninaistaa ja ulottaa moneen muuhun Naisjuristien toiminnan osa-alueeseen. Mikä on se arvo, mitä Naisjuristit tuottavat jäsenilleen ja laajemmin naisten yhteiskunnalliselle asemalle – mikä oikeuttaa Naisjuristien olemassaolon, saa ihmiset haluamaan jäseniksemme ja pysymään jäseninä jopa vuosikymmeniä?

Kirkastaaksemme olemassaolon tarkoitustamme, lisätäksemme toimintamme vaikuttavuutta ja palvellaksemme nykyisiä ja tulevia jäseniämme entistä paremmin, olemme suunnitelleet jäsenkyselyn. Kysely tullaan toteuttamaan helmikuun kuluessa ja tuloksia tullaan hyödyntämään 2020-luvun Naisjuristit ry:n toiminnan suuntaamisessa. Toivomme runsasta vastausaktiivisuutta. Kyselyssä voit tuoda esille myös ajatuksia ja ehdotuksia, millä tavoin sinä, jäsenemme, voisit olla mukana luomassa yhä vireämpää, uudistuvaa, uuden vuosikymmenen naisjuristiyhdistystä!

Haluaisitko tuoda osaamistasi ja ajatuksiasi esille Naisjuristien blogissa tai tapahtumissa, olisiko sinulla kontakteja hedelmälliseen yhteistyöhön tai haluaisitko kutsua Naisjuristit vierailulle edustamaasi organisaatioon? Otamme erittäin mielellämme ehdotuksia vastaan – niitä voi laittaa meille osoitteeseen info(at)naisjuristit.org.

Toivon, että voimme kehittää yhdistyksemme toimintaa sellaiseksi, että kaikki oikeustieteen tutkinnon suorittaneet naiset haluavat liittyä siihen, koska kokevat sen edistävän heidän henkilökohtaisia valmiuksiaan toimia alan vaativissa tehtävissä.

Tulen jatkossa jakamaan ajatuksiani ja ajankohtaisia asioita blogikirjoitusten muodossa säännöllisesti koko puheenjohtajakauteni ajan. Edeltäjien hyvää työtä jatkaen ja yhteistyössä hallituksen ja jäsenistön kanssa,

Aino-Mari