Toteutimme kevään aikana jäsenkyselyn saadaksemme tietoa teidän jäsenten ajatuksista, ideoista ja toiveista. Kävimme kyselyn alustavia tuloksia läpi vapaamuotoisesti kevätkokouksen yhteydessä ja olemme järjestämässä alkukesästä jäsentapahtuman teemalla ”Naisjuristien toiminnan kehittäminen”. Tapahtumassa on tarkoitus keskustella jäsenkyselyn tulosten pohjalta, miten yhdistyksemme voisi olla mahdollisimman omaleimainen ja houkutteleva verkosto naisjuristeille tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Jäsenkyselyn vastausprosentti yllätti meidät positiivisesti, mikä kertoo ainakin siitä, että teillä jäsenillä on ollut sanottavaa ja halua antaa oma panos toimintamme kehittämiseksi. Kyselyyn osallistuneilla oli varsin laaja ja pitkäaikainen kokemus Naisjuristien toiminnasta, sillä suurin osa (noin 57 prosenttia) oli ollut jäsenenä yli 15 vuotta. Vaikka suuri osa jäsenistä mainitsi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Naisjuristien toimintaan, aina on hyvä katsoa peiliin ja miettiä, kuinka toimintaa voisi kehittää. Jäsenkysely antoi meille hallitusjäsenille tiedonjyviä, kuinka voisimme saada uutta potkua ja virettä toimintaan.

Kyselyn perusteella tulemme jatkossa priorisoimaan erityisesti seuraavia teemoja:

  1. Tapahtumat

Tapahtumien osalta toivottiin muun muassa avoimia yleisötapahtumia, vierailuja, asiantuntijaluentoja, vetovoimaisia puhujia sekä elämyksiä. Teemoina nousivat esille esimerkiksi perhe-elämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä naisten urakysymykset, joihin tartuimme heti järjestämällä kevätkokouksen yhteyteen puhujiksi Mothers in Business -verkoston toiminnanjohtaja Annica Mooren sekä asianajaja Iina-Mari Supperin.

Loppukeväälle ja alkukesälle olemme suunnitelleet aamukahvit, lounastreffit sekä naisten turvallisuustaitoihin liittyvän illan, johon saamme puhujan muun muassa Naisten Valmiusliitosta. Kesän ja syksyn aikana tulemme järjestämään niin elämyksellisempiä virkistystapahtumia kuin asiantuntijapainotteisempia tapahtumia. Toivomme, että mahdollisimman moni teistä jäsenistä löytää tapahtumiimme!

2. Verkostoitumisen edistäminen

Lähes 80 prosenttia vastaajista nosti Naisjuristien ajamista asioista tärkeimpien joukkoon verkostoitumisen edistämisen. Tarkoituksenamme onkin tulevaisuudessa liittää jokaiseen tapahtumaan jollain tavoin verkostoitumisaspekti, ja tulemme myös kokeilemaan kuluvan vuoden aikana erilaisia formaatteja, kuten aamukahvit, lounastreffit, etäafterworkit ja illanvietot. Olemme parhaillaan kartoittamassa tiiviimpää yhteistyötä eri yhdistysten, verkostojen ja organisaatioiden kanssa, joilla on luonnollista liityntäpintaa Naisjuristien toimintaan. Keskitymme yhteistyökumppanuuksissa aluksi pääkaupunkiseutuun ja laajennamme vähitellen maakuntiin.

3. Ammatillinen kehittäminen

Kenties olette huomanneet, että olemme alkaneet tehdä jäsentiedotteisiimme nostoja, jotka kannustavat ammatilliseen kehittymiseen esimerkiksi osallistumalla avoimiin, naisjuristeille relevantteihin kursseihin, webinaareihin ja verkostoihin. Syksylle olemme suunnitelleet asiantuntijaluentoja ja koulutusta erityisesti viestinnän ja johtamisen aihepiireistä. Meille voi myös pitkin matkaa laittaa toiveita tapahtumista osoitteeseen tapahtumat(at)naisjuristit.org.

Tapahtumien, verkostoitumisen ja ammatillisen kehittämisen lisäksi jäsenkyselyssä nousi esille tarve ajankohtaistaa Naisjuristien visuaalista ilmettä ja viestintää. Kuten viime blogitekstissäni nostin esille, näihin on jo tartuttu ja kehitystyö jatkuu pienin askelin läpi vuoden. EWLA-yhteistyötä on aktivoitu viime vuodesta lähtien ja tulen olemaan mukana EWLA:n tulevassa strategiatyössä. Viime vuosina Naisjuristit ovat osallistuneet lausuntotyöhön kattojärjestöjemme kautta. Tarkoituksemme on kuitenkin aktivoitua tällä saralla lähitulevaisuudessa Naisjuristien äänellä, kun hallitusjäsenemme Terhi Raikas on ottanut kannanotot ja yhteiskunnalliset avaukset hoitaakseen.

Aino-Mari Kiianmies, Naisjuristit ry:n puheenjohtaja