Valtuuskunta on Lakimiesliiton ylin päättävä elin. Vaalissa liiton jäsenet valitsevat Lakimiesliiton valtuuskuntaan 40 jäsentä (tutkinnon suorittaneet) kolmivuotiskaudeksi. Lisäksi valtuuskunnassa on neljä opiskelijayhdistyspaikkaa. Ehdokkaita voivat asettaa liiton jäsenyhdistykset sekä valitsijayhdistykset. Valtuuskunnan vaali järjestetään 28.9.–21.10.2021. Voit äänestää tämän linkin kautta.

Naisjuristit ry on asettanut ehdokkaiksi seuraavat henkilöt:

Merva Hämäläinen

Olen jur.kand. (Upsala) ja LL.M. (Eur.) ja minulla on OTK-kelpoisuus (Helsinki). Olen tutkija ja kirjoitan väitöskirjaa aiheesta Lekmannaelement vid dömande – en komparativ och rättspolitisk studie eli maallikkoaines tuomitsemisessa – vertaileva ja oikeuspoliittinen tutkimus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Olen ollut Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen ja Lakimiesliiton koulutusvaliokunnan ja oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen. Olen myös Elämälle ry:n hallituksen jäsen ja Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen.

Satu Kaskinen

Olen Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2001 OTK:ksi valmistunut, varatuomari ja tehnyt pääosan urastani valtiolla eri ministeriöissä. Tällä hetkellä työskentelen väliaikaisesti Brysselissä EU-asioiden parissa. Olen toiminut Naisjuristit ry:n hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä parhaillaan Lakimiesliiton oikeuspoliittisen valiokunnan jäsenenä. Lakimiesliiton valtuuskunnassa haluaisin edistää erityisesti Naisjuristeille tärkeää tasa-arvoa mutta myös yleisemmin yhteiskunnallista vaikuttamista.

Miina Vuorela

Olen 49 -vuotias asianajaja ja pyöritän Hämeenlinnassa omaa asianajotoimistoani nimeltä Asianajotoimisto Fortis Oy. Olen ryhtynyt yrittäjäksi kolme vuotta sitten oltuani työntekijänä eri työnantajien – isojen ja pienten – palveluksessa noin 16 vuotta. Perustamalla oman asianajotoimiston ryhdyin toteuttamaan opiskeluaikaista unelmaani. Minulla on myös kaksi tytärtä, joiden yksinhuoltaja olen. Harrastan crosfittiä ja vinttikoiraurheilua kahden koirani kanssa. Olen ollut aina yhdistysaktiivi, sillä olen havainnut miten paljon yhdistystoiminnan kautta voi vaikuttaa omaan elämäänsä sekä ympäröiviin asioihin. Olen myös toiminut Naisjuristit ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2007-2008. Lakimiesliiton valtuuskunnassa haluan edistää naisten ja erityisesti naisyrittäjien ja naisasianajajien asemaa.

Terhi Raikas

Olen 28-vuotias vaasalainen juristi, tohtoriopiskelija ja triplamaisteri, jonka sydäntä lähellä on vaikuttaa yhteisiin asioihin ja tehdä järjestötoiminnasta parempaa. Pitkän linjan järjestöaktiivina ja harrastajatoimittajana erityisesti haluaisin päästä vaikuttamaan Lakimiesliiton viestintään liittyviin kysymyksiin. Tällä hetkellä työskentelen julkisena oikeusavustajana, mutta päätavoitteeni työelämässä on päästä töihin ympäristöjuridiikan pariin. Lakimiesliitossa haluaisin edistää nuorten juristien osallistumista ja näkymistä liiton toiminnassa.

Janna Rantanen

Olen 33-vuotias juristi. Työskentelen työmarkkinalakimiehenä työnantajakeskusjärjestössä. Olen ollut Naisjuristit ry:n hallituksessa rahastonhoitajana v. 2019-2020. Tällä hetkellä minulla on luottamustoimi Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaostossa valtuustokaudella 2021-2025 ja Laulan Lain Huuto -kuorossa. Vaikuttaminen erityisesti naisten ja miesten tasa-arvoiseen asemaan työelämässä kiinnostaa minua. Lakimiesliitossa haluan edistää työhyvinvointia ja keskustelua vastuullisista työelämän käytännöistä.