Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Boardman Advisors kutsuu Naisjuristit strategia-aiheiseen teematilaisuuteensa

27.10.2021 klo 11:00-12:30

Kutsu Naisjuristeille

Tervetuloa Boardman Advisors -ryhmän teematilaisuuteen ”Strateginen ennakointi ja uusimmat menetelmät”

Meillä on ilo kutsua sinut Boardman Advisors -ryhmän järjestämään teematilaisuuteen ”Strateginen ennakointi ja uusimmat menetelmät”, joka pidetään keskiviikkona 27.10.2021 klo 11-12.30 webinaarina.

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN linkistä, joka on toimitettu Naisjuristien jäsenille sähköpostitse.

Saamme vieraaksemme apulaisprofessori Eeva Vilkkumaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, jossa hänen erikoisalueenaan on ollut analyyttisten mallien kehittäminen ja soveltaminen strategian, strategisen ennakoinnin ja skenaariotyön tukena. Eevan ja hänen tiiminsä vahvuuksiin kuuluu erityisesti matemaattisten päätöstukimallien yhdistäminen luovaan ajatteluun strategiatyössä. Eeva toimii myös osakkaana Swanlake Strategy -yhtiössä, joka on tukenut lukuisten merkittävien asiakkaiden strategiaprosesseja analyyttisin ja osallistavin menetelmin.

Boardmanin ydinteemoihin tällä kaudella kuuluu keskustelu strategisesta ennakoinnista johtamisen ja strategian tukena. Swanlake Strategy ja sen tuoreet voimat ovat valmiita esittelemään meille uniikkeja menetelmiään sekä kokemuksiaan asiakashankkeista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Luvassa on pragmaattinen, oikeiden asiakashankkeiden ympärille rakennettu, inspiroiva ja uusia ajatuksia herättävä esitys ja keskustelu. Esiteltävät hankkeet avaavat näkökulmia strategiseen ennakointiin energiateollisuuden, liikkumisen, median ja viihteen toimialoilla.

Monet yritykset ovat koronan luoman epävarmuuden vuoksi siirtyneet niin kutsuttuun elävän strategian malliin. Toimintaympäristön hankala ennustettavuus on johtanut siihen, että yritykset pyrkivät hahmottamaan markkinoiden kehitystä jatkuvana prosessina ja johtamaan strategiaa ketterästi ennakointitietoon pohjautuen. Toisaalta tietyt teemat, kuten asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen ennakointi ovat olleet ja tulevat olemaan strategian ytimessä markkinaolosuhteista huolimatta. Esimerkiksi uusien kohderyhmien ja nuorten ikäluokkien käyttäytymisen ja tarpeiden muutoksen ymmärtäminen on suurten muutosten äärellä äärimmäisen arvokasta.

”Eräässä projektissa rakensimme skenaariot, joiden avulla pyrimme ymmärtämään nuorten käyttäytymiseen liittyvää muutosta sekä muutoksen vaikutuksia strategisiin valintoihin. Tunnistimme yli 60 000 toimialan mahdollista muutosta kuvaavaa skenaariota, joista priorisoimme jatkotarkasteluun neljä uskottavinta mutta keskenään mahdollisimman erilaista.”

”Skenaarioiden avulla rakensimme toimenpideportfolion, joka auttaa sekä ohjaamaan muutosta että varautumaan siihen liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Robusti portfolio sisältää strategiset toimenpiteet, jotka toimivat hyvin kaikissa skenaarioissa, sekä vaihtoehdot skenaariokohtaisiin olosuhteisiin. Portfolion rakentamisessa hyödynsimme matemaattisia päätöksentekomalleja Tämä mahdollistaa pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittämisen strategisesti joustavalla tavalla.” 

Tässä on karkea kuvaus siitä, mitä meillä on odotettavissa. Tiede ja käytäntö kohtaavat ja parhaassa tapauksessa antavat omistajalle, hallitukselle ja johdolle yhteiset tiedot ja työkalut, miten valita strategiat ja keinot sekä resurssit, joilla kohtaamme tulevaisuuden.

Voitte kirjata mahdolliset ennakkokysymyksenne ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan ”Terveisiä järjestäjille” tai lähettää sähköpostitse Helille, (Enable Javascript to see the email address)

Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän mielenkiintoiseen keskusteluun! 

Terveisin,

Advisors-hallitus
Heikki Lehmusto, Marketta Kokkonen, Jussi Pajunen, Leena Saarinen, Jarmo Lehtinen, Tom von Weymarn ja Hannu Leinonen

Naisjuristit ry

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia, joilla on paljon osaamista omistaja-hallitus-johto-päätöksentekoketjun toiminnan kehittämisessä.

Advisors-ryhmän tavoitteena on tukea ja kehittää yritysten päätöksentekoa ja omistajuutta. Advisors ryhmä on keskittänyt toimintaansa erityisesti nuorten yrittäjien ja johtajien päätöksenteon ja omistajuuden kehittämiseen sekä julkisomisteisten yritysten hallitustyön osaamisen kehittämiseen ammattimaisempaan suuntaan.

Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille ja johtajille suunnatun mentorointiohjelman kautta. Lisäksi ryhmä edistää julkishallinnon johtamisosaamista järjestämällä ajankohtaisia ja kantaaottavia keskustelutilaisuuksia.

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä. Tuomme keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja. Edistämme tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa ja tuotamme uutta tietoa sekä kiinnostavia avauksia tieteelliseen keskusteluun, ja näin pyrimme edistämään elinkeinoelämän päätöksentekoa hyödyttävää akateemista tutkimusta. Ryhmään kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia.

Boardman LJT:n fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon kannalta olennainen tutkimus. Toimimme tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä. Jäsenmaksu on 75€/vuosi.

Tiedot

Päivämäärä:
27.10.2021
Aika:
11:00-12:30
Kotisivu:
https://www.boardman.fi/meista/verkosto/boardman-advisors/

Järjestäjä

Boardman Advisors

Tapahtumapaikka

Webinaari
Webinaari + Google Map