Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Naisjuristien vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen

25.1.2023 klo 15:30-17:30

Suo­mes­sa tuo­mio­val­ta kuu­luu pe­rus­tus­lain mu­kaan riip­pu­mat­to­mil­le tuo­miois­tui­mil­le. Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) on ylin hal­lin­to­tuo­miois­tuin ja käyt­tää ylin­tä tuo­mio­val­taa hal­lin­to­lain­käyt­tö­asiois­sa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä muutoksenhakuja ratkaisemalla valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta. Se tutkii ja ratkaisee ylimpänä valitustuomioistuimena alueellisten hallinto-oikeuksien ja markkinaoikeuden ratkaisuista tehdyt valitukset ja valituslupahakemukset. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi valittaa suoraan esimerkiksi ylintä toimeenpanovaltaa edustavan valtioneuvoston päätöksistä.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä.

Korkein hallinto-oikeus voi antaa myös lausuntoja ja tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa. Se valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Tavoitteena on varmistaa, että hallintotuomioistuinjärjestelmä kokonaisuutena toimii tehokkaasti.

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa määrittelee korkeimman hallinto-oikeuden valituslupatuomioistuimeksi. Valittaja hakee tuomioistuimesta ensisijaisesti valituslupaa. Valituslupa tulee myöntää ns. ennakkopäätösperusteella, jos asian ratkaisulla on merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa sekä oikeus- käytännön yhtenäisyyden varmistamiseksi. Lisäksi valituslupa tulee myöntää, jos siihen on ilmeisen virheen vuoksi erityistä syytä tai valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Lainmuutos tarkoittaa sitä, että KHO:n päätösten rooli oikeuskäytäntöä ohjaavina ratkaisuina korostuu.

 

Naisjuristeilla on nyt mahdollisuus päästä tutustumaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ohjelma tulee koostumaan yleisesittelystä sekä temaattisesta keskustelusta ympäristöoikeudesta ja sosiaalioikeudellisista asioista. Olet lämpimästi tervetullut mukaan vierailulle!

Tapahtuman tarkemmasta sisällöstä sekä tapahtumailmoittautumisesta infotaan lisää myöhemmin.

Tervetuloa tutustumaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen keskiviikkona 25.1.2023 klo 15.30-17.30. Korkein hallinto-oikeus sijaitsee tällä hetkellä väis­tö­ti­lois­sa osoit­tees­sa Paa­si­vuo­ren­ka­tu 3, 00530 Hel­sin­ki.

 

Tiedot

Päivämäärä:
25.1.2023
Aika:
15:30-17:30