Naisjuristit osallistuivat pitkästä aikaa Lakimiespäivän yhteydessä pidettäville Lakimiesmessuille lokakuussa. Lakimiespäivään ja -messuille osallistui kaiken kaikkiaan noin 1300 lakimiestä ympäri Suomen. Päivä ylitti kaikki odotuksemme ja keskustelu Naisjuristien ständillä kävi vilkkaana koko päivän.

Kerroimme messuvieraille yhdistyksen toiminnasta, joka painottuu etenkin verkostoitumiseen ja ammatilliseen kehittämiseen. Saimme runsaasti uusia jäseniä ja keräsimme arvokasta tietoa toiveista yhdistystoiminnan kehittämiseksi. Ideoita saatiin sekä kasvotusten että messujen yhteydessä järjestetyn kyselyn avulla.

Aloitimme päivän aikana keskustelun usein sanoilla “Oletko kuullut Naisjuristeista”. Hyvin usein vastaus kuului, “En ole kuullut – – ”. Tämä nosti esiin sen, että yhdistyksemme on hyvä tehdä jatkossa aiempaa enemmän myös ulkoista viestintää sisäisen viestinnän, kuten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, lisäksi.

Sekä uudet että vanhat jäsenet toivoivat yhdistyksen jatkavan hyvää toimintaansa ammatillista kehittämistä ja verkostoitumista edistävien tapahtumien myötä, mutta unohtamatta tasa-arvokysymysten esille nostamista. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä pidettiin verkostoitumisen ja vertaistuen tarjoamista. Moni messuvieras totesi, ettei naisjuristeille ole edelleenkään vastaavalla tavalla verkostoitumiskanavia kuin alalla toimiville miehille.

Yhdistyksemme monipuolinen tapahtumatarjonta yllätti. Niihin ovat kuluneena vuonna kuuluneet jo muun ohella vierailu yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon, Lakitoimisto Fondialle, Alexander Tillanderille, Finnkinolle, Alma Medialle ja Italian suurlähetystöön. Naisjuristien hallituksen ja tasavallan presidentin tapaaminen herätti myös suurta mielenkiintoa.

Messuilla nousi moneen kertaan esiin konkreettinen toive mentoirointiohjelman uusimisesta. Mentorointia kaipasi moni jo pidempään alalla toiminut. Aikaisemmat Naisjuristien järjestämät ohjelmat saivat myös kovasti kiitosta.

Messuilla kenties suurin Naisjuristeista kiinnostuneiden ryhmä oli opiskelijat, jotka toivoivat opiskelijajäsenien mukaan ottamista. Tällä hetkellä jäsenyys edellyttää oikeustieteellisen tutkinnon suorittamista. Toivotimme opiskelijat tervetulleiksi toimintaamme heti valmistumisen jälkeen. Harkitsemme esittäytymistä eri publiikeissa aiempaa useammin – myös muissa tiedekunnissa kuin Helsingissä.

Keskusteluissa nousi esiin myös paikallisosastojen tarve niin, että toimintaa voisi olla myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kuulimme esimerkiksi Tampereella täysin orgaanisesti syntyneestä naisjuristeista koostuvasta ryhmästä ja sen hyvin aktiivisesta toiminnasta.

Vaikka kaikki loistavatkaan ideat eivät olisi ainakaan lyhyellä aikavälillä toteutettavissa, on ne kaikki käyty läpi ja niistä on kerätty arvokasta tietoa tulevaa varten.

Tapasimme päivän aikana monia upeita naisjuristeja. Kiitos kaikista kohtaamisista ja jäsenkyselyyn annetuista vastauksista.

Jäsenet voivat lukea lisää jäsenkyselyn tuloksista marraskuussa ilmestyvästä jäsenlehdestä.