Naisjuristit ry on 19.9.2018 ilmoittanut 500 euron suuruisen stipendin jakamisesta tasa-arvoa käsittelevälle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Määräaikaan 1.12.2018 mennessä yhdistys on vastaanottanut kolme hakemusta. Kaikki hakemukset olivat ansiokkaita, ja valinta oli vaikea. Naisjuristit ry teki päätöksen 10.4.2019 hallituksen kokouksessa stipendin myöntämisestä Iiris Härköselle. Härkösen pro gradu -tutkielma käsittelee suomalaisten asianajajien näkemyksiä sukupuolten tasa-arvoon liittyen ja se hyväksyttiin Helsingin yliopistolla kesäkuussa 2018.