Mikä on 100 Naista Eduskuntaan -kampanja?

Vaalikeväänä 2023 Naisjuristit ry tukee Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 naista eduskuntaan -kampanjaa. Kampanjakuvaus on seuraava:

”Suomi on monin tavoin yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Silti sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis meilläkään, ja monet tasa-arvo-ongelmat korjaantuvat etanan vauhtia, jos lainkaan. Tasa-arvotyö on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Suomessa miehiä ja naisia ei ole vielä koskaan historian aikana ollut tasavertaisesti edustettuna eduskunnassa. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa naisia tuli valituksi ennätysmäärä. Rikotaan yhdessä vielä yksi lasikatto ja äänestetään 100 Naista Eduskuntaan!”

Voit tutustua kaikkiin 100 Naista eduskuntaan -kampanjaan sitoutuneisiin ehdokkaisiin tältä sivulta. Kampanjan tavoitteiden mukaisia kannanottoja voi lisäksi lukea täältä.

Naisjuristit ry haluaa, että tulevana hallituskautena sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen nostetaan yhdeksi keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi. Naisjuristi, muistathan käyttää äänesi ennakkoäänestyksessä (22-28.3) tai virallisena vaalipäivänä eli sunnuntaina 2.4.!

Myös Naisjuristit ry:n jäsen Reija Friman ehdolla eduskuntaan

Naisjuristit ry haluaa tarjota ehdolle pyrkiville Naisjuristit ry:n jäsenille mahdollisuuden esittäytyä ja vaikuttaa. Naisjuristien jäsen Reija Friman (ikä 32) on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä. Tutustu Frimaniin ja hänen vaaliteemoihinsa alhaalta!

Nimi: Reija Friman

Titteli: Oik. yo. (valmistuminen juristiksi v. 2024), työ- ja sosiaalioikeuden asiantuntija, alue- ja kaupunginvaltuutettu

Puolue: Vihreät

Paikallisyhdistys: Vantaan Vihreät

Vaalinumero: 199

Linkki nettisivuille: www.reijafriman.fi 

Linkki tärkeimpään somekanavaan: https://www.instagram.com/frimanreija

Linkki vaalikone-vastauksiin (HS) Helsingin Sanomat vaalikone | Ehdokas Reija Friman

Päätöksiä perheiden ja nuorten valoisan huomisen puolesta

”Lasten ja perheiden hyvinvointia turvaavien päätösten tekeminen on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää politiikkaa. Kun kodeissa voidaan hyvin, koko maamme voi hyvin. Tulevaisuuden yhteiskunta rakennetaan peruskouluissa. Siksi koulujen arjen ja oppimisen turvaaminen on tärkeintä. Pandemian jättämä jälki ja mittavat suorituspaineet heikentävät nuorten hyvinvointia. Nuorten mielenterveyttä on edistettävä kokonaisvaltaisesti eri hallinnonalojen yhteistyössä. Nuoret tarvitsevat tulevaisuudenuskoa.”

Koulutus ja laadukas ennaltaehkäisy vahvan hyvinvointivaltion perustana

”Hyvinvointivaltio ja toimiva talous edellyttävät panostusta koulutukseen, sosiaaliturvaan ja terveyteen. Työ- ja toimintakykyinen, osaava ja hyvinvoiva väestö on vakaan ja menestyvän Suomen perusta. On tärkeää vahvistaa toimia, jotka varmistavat laadukkaat peruspalvelut kaikille, torjuvat eriarvoisuutta ja lisäävät osallisuutta. Tarvitsemme vahvoja rakenteita ja toivoa huomisesta.”

Tuki, palvelut ja etuudet kulkevat ihmisen mukana

”Ensi kaudella tehtävä sosiaaliturvauudistus on merkittävä jokaisen suomalaisen ja julkisen taloutemme kannalta. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava vakaalla pohjalla ja kansalaisille luotettava ja ennakoitava. Sosiaaliturvan tulee joustaa eri elämäntilanteissa, vahvistaa perusturvaa ja kannustaa työllisyyteen. Työ- ja sosiaalioikeuden asiantuntijana näen sosiaaliturvauudistuksen tärkeimpänä tehtävänä tulevalla vaalikaudella.”