Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa ei voida edistää ilman antirasismia. Feminististen arvojen ja periaatteiden toteuttamisessa on tärkeää huomioida rasismin vaikutukset ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumiseen, sekä pyrkiä aktiivisesti purkamaan ja poistamaan rasismia ja rasistisia rakenteita yhteiskunnassa. On myös tärkeää havaita, että feminismi, joka on sokeaa erilaisille päällekkäisille ja kasaantuville syrjinnän muodoille, voi päätyä vahvistamaan rasistisia ja syrjiviä rakenteita.

Tällä viikolla vietetään rasisminvastaista viikkoa, ja tiistai 21.3. oli YK:n rasismin vastainen päivä. Monen toimijan sometilit – myös UN Womenin – täyttyvät päiväksi tai ehkä viikoksi antirasistisesta sisällöstä. Se on hienoa, mutta sitäkin tärkeämpää on miettiä, miten toteutamme aktiivista antirasismia työssämme ja arjessamme ihan koko ajan, 365 päivää vuodessa.

Miksi antirasismi on tärkeää UN Womenin kaltaiselle toimijalle? Siksi, että UN Womenille on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää kaikessa työssämme huomiota risteäviin ja päällekkäisiin syrjinnän muotoihin, joita naisiin ja tyttöihin eri puolilla maailmaa kohdistuu. Naiset ja tytöt, jotka rodullistetaan johonkin toiseen ryhmään kuin valkoihoisiin, kohtaavat sukupuoleensa perustuvan syrjinnän lisäksi ihonväriinsä perustuvaa syrjintää. Edelleen syrjinnän muodot kasaantuvat, mikäli henkilö on myös esimerkiksi vammainen tai kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön. Tällöin syrjintä on vielä monitahoisempaa ja läpileikkaavampaa. Emme voi edistää tehokkaasti naisten oikeuksia ja parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa, ellemme pureudu kaikkiin häneen kohdistuviin syrjinnän muotoihin – myös rasismiin.

UN Women on sitoutunut työskentelemään YK:n jäsenvaltioiden ja kaikkien YK-toimijoiden kanssa varmistaakseen, että vähemmistöihin kuuluvien naisten ja tyttöjen ääniä kuullaan, ja että he voivat osallistua tasa-arvoisesti kaikkiin yhteiskunnan prosesseihin, kaikilla yhteiskunnan tasolla.

Antirasistisessa työssä ei ole kyse mielipiteistä, vaan tyypillisesti periaatteet esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuudesta on kirjattu valtioiden perustuslakeihin. UN Women ylläpitää maailmanlaajuista tasa-arvon perustuslaillista tietokantaa, joka sisältää 63 perustuslakia, jotka sisältävät pykäliä liittyen vähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin ja syrjinnän torjumiseen. Myös Suomessa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet on kirjattu sekä perustuslakiin että yhdenvertaisuuslakiin.

Antirasismi ei ole vain räikeästä rasistisesta toiminnasta pidättäytymistä. Antirasismi vaatii jatkuvaa työtä, aktiivisia tekoja ja sitoutumista rasismin konkreettiseen vastustamiseen kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kaikissa tilanteissa. Tasa-arvotyön ja feminismin on oltava antirasistista, sillä muuten jätämme ulkopuolelle juuri ne naiset, tytöt ja vähemmistöt, joiden osallistumista ja roolia rasismi ja syrjintä rajoittavat yhteiskunnassa eniten. Antirasismi ei voi olla valinnaista ihmisoikeustyössä tai jotain, mihin kiinnitämme huomiota vain rasismin vastaisella viikolla – se on työtä, johon meidän
täytyy sitoutua vuoden jokaisena päivänä.

Teksti on UN Womenin vieraskynäkirjoitus Naisjuristit ry:lle. Kirjoittaja: Emma Winiecki / UN Women

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa. UN Women Suomi on UN Womenin kansallinen komitea, joka tekee varainhankintaa sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä Suomessa. Tutustu UN Women Suomen työhön täällä: https://unwomen.fi/ .