Lakimiesliiton tulevaisuusvaliokunnan helmikuun kokouksessa puhuimme juristien ja juristikoulutuksen kilpailukyvystä ja työmarkkinarelevanssista. Samalla tavoin kuin juristikoulutus hakee vahvaa positiota tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen, myös Naisjuristit kirkastaa ilmettään, vahvistaa omaa ääntään ja syventää paikkaansa järjestökentällä naisjuristien ammatillisena verkostona ja tasa-arvoisen työelämän puolestapuhujana.

Tänä keväänä olemme jatkaneet Naisjuristien yhdistystoimintaa kahden uuden hallitusjäsenen ja neljän vanhan jäsenen voimin. Hallituksemme täydentyi viestintäosaajilla ja uskon, että tämä näkyy sinulle, jäsenemme, positiivisena muutoksena erityisesti viestinnän saralla.

Viestintä on ollut ja tulee olemaan yksi kevään painopistealueistamme. Olemme päivittäneet yhdistyksen viestintästrategiaa ja lähteneet rohkeasti toimenpiteisiin viestinnän kehittämiseksi. Kenties olet jo tähän mennessä huomannut aktivoitumisemme some-kanavissa ja jäsentiedotteiden monipuolistuneen sisällön? Olemme alkaneet kirjoittaa blogitekstejä kuukausittain ja haemme parhaillaan myös jäsenkyselyllä ideoita, ajatuksia ja suuntaa yhdistyksemme sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Seuraavat askeleemme viestinnän kehittämisessä, joita paraikaa otamme, ovat seuraavat:

1. Kirkastamme Naisjuristien brändiä

2. Ajankohtaistamme yhdistyksemme nettisivuja

3. Fokusoimme meille tarkoituksenmukaisiin viestintäkanaviin

4. Jaamme ja tuotamme sisältöä aktiivisesti laadittujen suuntaviivojen mukaan

5. Kehitämme jäsentiedotettamme.

Mikäli sinulla tulee mieleen viestintään liittyviä kehittämisideoita tai -ehdotuksia, joita et kenties jäsenkyselyssä vielä maininnut, otamme mielellämme vastaan ajatuksia sähköpostiin info(at)naisjuristit.org. Uskon ja toivon, että nämä viestinnän eteen nyt tehtävät toimenpiteet tulevat kantamaan hedelmää niin teidän jäsenten paremmassa palvelemisessa, uusien jäsenten hankinnassa, tunnettuuden lisäämisessä kuin Naisjuristeille tärkeiden asioiden vaikuttamistyössä.

Mitä parempi viestijä olet, usein sitä parempi olet myös johtajana, asiantuntijana, juristina. Koska viestintä on niin keskeinen osa meidän jokaisen työtä, haluamme olla omalta osaltamme edistämässä myös naisjuristien viestintätaitoja esimerkiksi erilaisten koulutusten muodossa. Haluamme myös osallistua vihapuheen kitkemiseen yhteisessä rintamassa yhteistyöjärjestöjemme kanssa. Haluamme kannustaa naisjuristeja viestimään, näkymään ja kuulumaan!