Kutsu: Naisjuristit ry:n sääntömääräinen syyskokous 18.11.2020

Hyvä jäsenemme,

Tervetuloa Naisjuristit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Aika:                keskiviikko 18.11.2019 klo 17.30

Paikka:             Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4-6, 3. krs, 00120 Helsinki

Kokouksen yhteydessä tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara lausuu tervehdyksen 75-vuotiaalle Naisjuristit ry:lle.

Naisjuristit ry suosittelee osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etäyhteydellä.

Pyydämme myös kaikkia kokoukseen osallistuvia jäseniä ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 17.11.2020. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse ilmoittautumislinkki. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse (Enable Javascript to see the email address) (ilmoita samalla, osallistutko paikan päällä vai etänä).

Verkkolinkki kokoukseen lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille jäsenille.  

Kokousmateriaali toimitetaan etukäteen pyynnöstä sähköpostitse.

Kokoukseen ei pidä osallistua paikan päällä, jos olet sairaana tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamia oireita, tai olet joko viranomaisen määräämässä tai omaehtoisessa karanteenissa. Kokoukseen paikan päällä osallistuville suositellaan myös maskin käyttöä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat:  

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  7. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. kokouksen päättäminen

Mikäli sinulla on kysyttävää kokouksesta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address).

Naisjuristit ry:n sääntömääräinen vuosikokous 28.9.2020

Kyseessä on sääntömääräinen kevätkokous. Sääntöjen mukaan kevätkokous olisi tullut järjestää huhtikuussa, mutta COVID-19 -epidemian vuoksi yhdistyksen kokous, joka sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. (Lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 5 § https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290)  

Naisjuristit ry suosittelee osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etäyhteydellä.

Pyydämme myös kaikkia kokoukseen osallistuvia jäseniä ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 24.9.2020. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse ilmoittautumislinkki.

Verkkolinkki kokoukseen lähetetään vain etukäteen ilmoittautuneille jäsenille.  

Kokousmateriaali toimitetaan etukäteen pyynnöstä sähköpostitse.

Kokoukseen ei pidä osallistua paikan päällä, jos olet sairaana tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamia oireita, tai olet joko viranomaisen määräämässä tai omaehtoisessa karanteenissa. Kokoukseen paikan päällä osallistuville suositellaan myös maskin käyttöä.

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus

6. esitetään vuoden 2019 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. muut asiat

9. kokouksen päättäminen

Mikäli sinulla on kysyttävää kokouksesta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address).

Tiedote 7.4.2020

Koronaviruksesta aiheutuneen tilanteen vuoksi Naisjuristit ry:n hallitus on päättänyt siirtää kaikki keväälle 2020 suunnitellut tapahtumat pidettäväksi ensi syksynä tai myöhemmin tilanteen niin vaatiessa. Hallitus toivottaa hyvää kevättä kaikille jäsenilleen ja toivottavasti tapaamme jo syksyllä!