Lokakuun 2. – 24. päivä valitaan edustajat Lakimiesliiton ylimpään päättävään elimeen. Vetoamme yhdistyksen hallituksessa koko jäsenistöön ja kannustamme jäseniämme äänestämään Naisjuristien ehdokkaita kahden edustajan paikan säilyttämiseksi!

Äänestys on ensimmäistä kertaa sähköinen. Lisätietoja äänestyksestä saat Lakimiesliiton tiedotteista ja vaalioppaasta. Lue tästä ehdokkaidemme esittelyt ja tule mukaan vaikuttamaan!

38 MARJA KOKKO

• s. 1965, OTK 1994, VT 1995, EMBA 2015
• 20 vuoden työkokemus yksityissektorilla erityisesti sopimusoikeuden, kiinteistöjuridiikan, kiinteistökehityksen, rakennuttamisen ja vuokrauksen parissa
• Nykyisin toimitusjohtaja Tyvene Oy:ssä vastaten erityisryhmien palvelutaloja omistavasta ja rakennuttavasta yhtiöstä
• Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen 2007-2008 sekä 2011-2012
• Ykla Yksityisalojen lakimiehet r.y:n hallituksen jäsen 2017-2018
• Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen 2012-2016
• Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen 2017-2018 ja työelämätoimikunnan jäsen 2018
• Toiminut hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana lukuisissa asunto- ja liikekiinteistöyhtiöissä
• Mielestäni tärkeitä tavoitteita lakimiesliiton toiminnan kannalta ovat erityisesti juristikunnan identiteetin ja arvostuksen vahvistaminen sekä tasa-arvoisen kohtelun edistäminen työelämässä.

39 OUTI RAEKIVI

• s. 1968, OTK 1991, KJs 2001, eMBA 2018
• Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen 2015 alkaen
• yli 25 vuoden työkokemus kiinteistösijoittamisen toimialalta, erityisesti vuokraus- ja palveluliiketoiminnan, kiinteistöjuridiikan ja -kehityshankkeiden sekä kiinteistötransaktioiden ja yritysostojen parissa, sekä yli 15 vuoden kokemus pörssinoteerattujen yhtiöiden lakiasianjohtajan ja päälakimiehen sekä compliance vastaavan tehtävistä
• vuodesta 2011 alkaen Technopolis Oyj:n lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen, vastaten seitsemässä maassa toimivan kansainvälisen konsernin lakiasioista, henkilöstöasioista sekä vastuullisuudesta
• Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan jäsen 2011 alkaen ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan jäsen 2013 alkaen
• Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen 2011-2012 ja hallituksen puheenjohtaja 2013-2014, osallistunut Naisjuristien johtamiskoulutusohjelmaan ja mentorointiohjelmaan sekä toiminut mentorina Lakimiesliiton mentorointiohjelmassa
• Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenenä pyrkisin erityisesti edistämään vaativan asiantuntijatyön ja perheen yhteensovittamiseen, työhyvinvointiin sekä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä

40 MERVA HÄMÄLÄINEN

• Jur.kand.(Uppsala), LL.M.(Eur.), OTK kelpoisuus (Helsinki), tutkija
• Toiminut nuorempana opettajana ja nykyisin olen tutkija ja kirjoitan väitöskirjaa aiheesta Lekmannaelement vid dömande- en komparativ studie eli maallikkoaines tuomitsemisessa- vertaileva tutkimus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
• Ollut mm. tiedekuntaneuvoston varajäsen ja rikos ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksen johtoryhmän jäsen
• Ollut vieraileva tutkija mm. Uppsalan, Tukholman ja Oslon oikeustieteellisissä tiedekunnissa
• Ollut hallituksen jäsen Sveriges yngre jurister Uppsala-yhdistyksessä ja Nuoret lakimiehet -yhdistyksessä
• Ollut jäsenistösihteeri Suomalaisessa lakimiesyhdistyksessä
• Ollut Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen
• Ollut Lakimiesliiton koulutusvaliokunnan jäsen ja oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen
• Lakimiesliiton valtuuskunnan varajäsen

Kiitos äänestäsi Naisjuristien ehdokkaalle!