Juridiikan alalla työskentelevien naisten aloitteesta syntynyt #milläoikeudella -kampanjan ohjausryhmä julkisti tänään 10.12. julkilausuman, jossa se vaatii seksuaalisen häirinnän loppumista juridiikan alalla.

Kyseessä on viimeisin seksuaalista häirintää koskeva ulostulo, jonka maailmanlaajuinen #metoo-kampanja on inspiroinut. Vastaava aloite kulki Ruotsissa nimellä #medvilkenrätt. Se keräsi nopeasti yli 4400 allekirjoitusta.

Julkilausuman mukaan ”seksuaalinen häirintä ja seksismi ovat juurtuneet juridiikan alalle”. Lausumassa muistutetaan, että juristikunta pitää hallussaan osaa yhteiskuntamme vaikutusvaltaisimmista tehtävistä, joihin kuuluu kansalaisten oikeusturvan ja suomalaisen oikeusvaltion turvaaminen. Häirinnällä, naisten syrjinnällä ja seksismillä näissä ammateissa on vakavia ja kauskantoisia seuraamuksia.

Kampanjan yhteydessä on kerätty ja julkaistu juristinaisten kertomuksia työelämästä ja opiskeluajoilta. Tumblr:ssa luettavissa olevissa kertomuksissa toistuvat seksuaalinen häirintä, ahdistelu, syrjintä ja seksismi. Näille kaikille vaaditaan nollatoleranssia.

Lausuman allekirjoittaneet vaativat toimenpiteitä niin työnantajilta, Lakimiesliitolta ja Suomen Asianajoliitolta kuin yliopistoiltakin. Suomen Asianajoliitto on jo ryhtynyt selvittämään ilmiön laajuutta omalla toimialallaan ja kampanjan myötä Lakimiesliitto on ilmoittanut laajentavansa selvityksen kattamaan myös muita juristialoja.

Naisjuristit ry pitää #milläoikeudella -kampanjaa erittäin tärkeänä ja haluamme esittää kampanjalle tukemme. Seksuaalista häirintää ei voi hyväksyä millään oikeudella.

Aloite ei tarkoita, että kaikilla juridiikan työpaikoilla esiintyisi syrjintää tai häirintää – kysessä on tuen ilmaiseminen ongelmia kohdanneille kollegoille.

Kampanjan tavoitteena on edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa.

”Jotta naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voidaan tehokkaasti puuttua ja tasa-arvoa edistää yhteiskunnassa, tulee juristikunnan olla sitoutunut tasa-arvon periaatteisiin ja lain noudattamiseen”, julkilausumassa todetaan.

Kyse ei ole pelkästään seksuaalisesta häirinnästä, vaan myös kulttuurista, joka mahdollistaa ja piilottaa tällaiset tapahtumat. Olennaista on lopettaa vaikenemisen ja syyllistämisen kulttuuri.

Julkilausuman voi lukea ja allekirjoittaa tämän linkin takaa.