Naisjuristit vierailivat tasa-arvovaltuutettu Jukka Maariavaaran toimistolla 17.5.2018. Vierailulla käytin mielenkiintoista keskustelua tasa-arvoteemoista. Keskeinen huomio oli, että sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ei Suomessa haluta puhua. Samoin huomiota kiinnitettiin myös mm. siihen, että naisilla syrjimättömyyden aikaikkuna on työelämässä lyhyt – nuoria naisia syrjitään raskauspelon takia, kun taas ikäsyrjintä alkaa naisilla miehiä aiemmin.

Tasa-arvovaltuutettu saa ylivoimaisesti eniten yhteydenottoja raskaus -ja perhevapaasyrjintätapauksissa ja yhteydenottojen määrä on noussut viime vuodesta. Tasa-arvovaltuutetun toimiston työsarka on viime vuosina lisääntynyt mutta resursseja ei ole toistaiseksi saatu lisää.

Tasa-arvovaltuutettu antaa syksyllä 2018 ensimmäisen kerran kertomuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnalle. Tarkoituksena on tarkastella tasa-arvon tilaa yleisesti sekä tiettyjen painopisteiden osalta kuten mm. sukupuolivähemmistöjen, työeläkkeen ja oppilaitosten kannalta. Lisäksi kertomuksessa annetaan suosituksia lainsäädännön kehittämiseksi.

Tasa-arvovaltuutettu on saanut myös ministeri Anneli Saarikolta toimeksiannon lausua palkka-avoimuuden nykytilasta Suomessa (ml. EU-lainsäädäntö) sekä sen kehittämisestä normiston ja käytäntöjen osalta. Määräaika tälle työlle on 30.9.2018 ja sen puitteissa kuullaan työmarkkinajärjestöjä. Taustalla on tarve tehostaa samapalkkaisuuden toteutumista.

Tasa-arvolain osittaista uudistamista on valmisteltu STM:n työryhmässä. Uudistuksen teemoina on:

  • viranomaisten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu
  • hyvitys viranomaisen toiminnassa tapahtuvasta syrjinnästä
  • TAS kuuleminen oikeudenkäynneissä
  • vireillepano-oikeuden laajentaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa
  • lausunnon pyytäminen lautakunnalta tietyissä tilanteissa

Tasa-arvovaltuutetun viesti tasa-arvotyön kehittämiselle Suomessa oli se, että tasa-arvotyössä tarvitaan enemmän kunnianhimoa.