Naisjuristit ry:n stipendin myöntäminen

Naisjuristit ry on 19.9.2018 ilmoittanut 500 euron suuruisen stipendin jakamisesta tasa-arvoa käsittelevälle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Määräaikaan 1.12.2018 mennessä yhdistys on vastaanottanut kolme hakemusta. Kaikki hakemukset olivat ansiokkaita, ja valinta oli vaikea. Naisjuristit ry teki päätöksen 10.4.2019 hallituksen kokouksessa stipendin myöntämisestä Iiris Härköselle. Härkösen pro gradu -tutkielma käsittelee suomalaisten asianajajien näkemyksiä sukupuolten tasa-arvoon liittyen ja se hyväksyttiin Helsingin yliopistolla kesäkuussa 2018.

Kutsu sääntömääräiseen KEVÄTKOKOUKSEEN

Kevätkokous ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran ja NJKL:n pääsihteerin Terhi Heinilän puheenvuorot aiheesta ”Katse eteen- ja vähän taaksepäinkin: tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle ja NJKL:n suunnitelmat tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi”

Paikka: Lakimiesliiton ylähuone,  Uudenmaankatu 4-6, 3 krs.

Aika: 10.4.2019 klo 17.00

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään kuluneen vuoden toimintakertomus

6. esitetään kuluneen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. muut asiat

9. kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kertoo mm. valtuutetun eduskunnalle antamasta kertomuksesta ja NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä kertoo NJKL:n hallitusohjelmatavoitteista 2019 – 2023 sekä muista ajankohtaisista asioista järjestökentältä.

Ilmoittautumiset viimeistään 8.4.2019 osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address). Lämpimästi tervetuloa!