Kutsu sääntömääräiseen KEVÄTKOKOUKSEEN

Kevätkokous ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran ja NJKL:n pääsihteerin Terhi Heinilän puheenvuorot aiheesta ”Katse eteen- ja vähän taaksepäinkin: tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle ja NJKL:n suunnitelmat tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi”

Paikka: Lakimiesliiton ylähuone,  Uudenmaankatu 4-6, 3 krs.

Aika: 10.4.2019 klo 17.00

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään kuluneen vuoden toimintakertomus

6. esitetään kuluneen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. muut asiat

9. kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kertoo mm. valtuutetun eduskunnalle antamasta kertomuksesta ja NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä kertoo NJKL:n hallitusohjelmatavoitteista 2019 – 2023 sekä muista ajankohtaisista asioista järjestökentältä.

Ilmoittautumiset viimeistään 8.4.2019 osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address). Lämpimästi tervetuloa!

Kutsu sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN

Syyskokous ja VT, KTT Helena Haapion alustus Legal Designista 28.11.2018

Aika: 28.11.2018 klo 17.00

Paikka: Lakimiesliiton ylähuone,  Uudenmaankatu 4-6, 3 krs.

Sääntöjen mukaan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  7. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen jälkeen KTT, VT, MQ Helena Haapio pitää alustuksen aiheesta ”Kaikki mitä naisjuristin tulee tietää Legal Designista”.

Ilmoittautumiset viimeistään 26.11.2018 osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address). Lämpimästi tervetuloa!

Syysterveisin,

Naisjuristit ry:n hallitus

Eduskuntatalovierailu ja Eva Biaudet’n tapaaminen

Eva Biaudet’n mukaan politiikan kovia asioita käsiteltäessä on nostettava esiin naisten oikeudet ja tuotava ne politiikan ytimeen.

Naisjuristit tapasivat lakivaliokunnan varapuheenjohtajana vaikuttavan Biaudet’n eduskunnan lakivaliokunnassa keskiviikkona 19.9. Illan aikana kuulimme valiokunnan toiminnasta ja keskustelua herättävistä ajankohtaisista aiheista aina #metoo -liikkeestä kuluvalla viikolla tapahtuvaan äänestykseen ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Biaudet puhui muun muassa siitä, miten puhe vaikuttaa valta-asetelmiin ja miten politiikan kautta voi vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen.

Vierailun yhteydessä saimme nauttia myös Ruotsalaisen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Hanna Sepän kiinnostavasta perehdytyksestä Eduskuntatalon arkeen ja arkkitehtuuriin.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Naisjuristit ry jakaa stipendin tasa-arvoa käsittelevälle tutkimukselle

Naisjuristit ry jatkaa vuosittain stipendinsä ansiokkaalle tasa-arvoa käsittelevälle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Tutkimus voi olla OTM-tutkielma tai muu akateeminen tutkimus. Stipendin suuruus on 500 euroa.

Hakemus on vapaamuotoinen. Siihen tulee oheistaa tutkimus, jolla stipendiä haetaan. Naisjuristien hallitukselle osoitetut tutkimukset pyydetään lähettämään 1.12.2018 mennessä osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address).

 

Naisjuristien ehdokkaat Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaleissa

Lokakuun 2. – 24. päivä valitaan edustajat Lakimiesliiton ylimpään päättävään elimeen. Vetoamme yhdistyksen hallituksessa koko jäsenistöön ja kannustamme jäseniämme äänestämään Naisjuristien ehdokkaita kahden edustajan paikan säilyttämiseksi!

Äänestys on ensimmäistä kertaa sähköinen. Lisätietoja äänestyksestä saat Lakimiesliiton tiedotteista ja vaalioppaasta. Lue tästä ehdokkaidemme esittelyt ja tule mukaan vaikuttamaan!

38 MARJA KOKKO

• s. 1965, OTK 1994, VT 1995, EMBA 2015
• 20 vuoden työkokemus yksityissektorilla erityisesti sopimusoikeuden, kiinteistöjuridiikan, kiinteistökehityksen, rakennuttamisen ja vuokrauksen parissa
• Nykyisin toimitusjohtaja Tyvene Oy:ssä vastaten erityisryhmien palvelutaloja omistavasta ja rakennuttavasta yhtiöstä
• Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen 2007-2008 sekä 2011-2012
• Ykla Yksityisalojen lakimiehet r.y:n hallituksen jäsen 2017-2018
• Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen 2012-2016
• Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen 2017-2018 ja työelämätoimikunnan jäsen 2018
• Toiminut hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana lukuisissa asunto- ja liikekiinteistöyhtiöissä
• Mielestäni tärkeitä tavoitteita lakimiesliiton toiminnan kannalta ovat erityisesti juristikunnan identiteetin ja arvostuksen vahvistaminen sekä tasa-arvoisen kohtelun edistäminen työelämässä.

39 OUTI RAEKIVI

• s. 1968, OTK 1991, KJs 2001, eMBA 2018
• Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen 2015 alkaen
• yli 25 vuoden työkokemus kiinteistösijoittamisen toimialalta, erityisesti vuokraus- ja palveluliiketoiminnan, kiinteistöjuridiikan ja -kehityshankkeiden sekä kiinteistötransaktioiden ja yritysostojen parissa, sekä yli 15 vuoden kokemus pörssinoteerattujen yhtiöiden lakiasianjohtajan ja päälakimiehen sekä compliance vastaavan tehtävistä
• vuodesta 2011 alkaen Technopolis Oyj:n lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen, vastaten seitsemässä maassa toimivan kansainvälisen konsernin lakiasioista, henkilöstöasioista sekä vastuullisuudesta
• Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan jäsen 2011 alkaen ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan jäsen 2013 alkaen
• Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen 2011-2012 ja hallituksen puheenjohtaja 2013-2014, osallistunut Naisjuristien johtamiskoulutusohjelmaan ja mentorointiohjelmaan sekä toiminut mentorina Lakimiesliiton mentorointiohjelmassa
• Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenenä pyrkisin erityisesti edistämään vaativan asiantuntijatyön ja perheen yhteensovittamiseen, työhyvinvointiin sekä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä

40 MERVA HÄMÄLÄINEN

• Jur.kand.(Uppsala), LL.M.(Eur.), OTK kelpoisuus (Helsinki), tutkija
• Toiminut nuorempana opettajana ja nykyisin olen tutkija ja kirjoitan väitöskirjaa aiheesta Lekmannaelement vid dömande- en komparativ studie eli maallikkoaines tuomitsemisessa- vertaileva tutkimus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
• Ollut mm. tiedekuntaneuvoston varajäsen ja rikos ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksen johtoryhmän jäsen
• Ollut vieraileva tutkija mm. Uppsalan, Tukholman ja Oslon oikeustieteellisissä tiedekunnissa
• Ollut hallituksen jäsen Sveriges yngre jurister Uppsala-yhdistyksessä ja Nuoret lakimiehet -yhdistyksessä
• Ollut jäsenistösihteeri Suomalaisessa lakimiesyhdistyksessä
• Ollut Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen
• Ollut Lakimiesliiton koulutusvaliokunnan jäsen ja oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen
• Lakimiesliiton valtuuskunnan varajäsen

Kiitos äänestäsi Naisjuristien ehdokkaalle!