Naisjuristit ry:n stipendin myöntäminen

Naisjuristit ry on 19.9.2018 ilmoittanut 500 euron suuruisen stipendin jakamisesta tasa-arvoa käsittelevälle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Määräaikaan 1.12.2018 mennessä yhdistys on vastaanottanut kolme hakemusta. Kaikki hakemukset olivat ansiokkaita, ja valinta oli vaikea. Naisjuristit ry teki päätöksen 10.4.2019 hallituksen kokouksessa stipendin myöntämisestä Iiris Härköselle. Härkösen pro gradu -tutkielma käsittelee suomalaisten asianajajien näkemyksiä sukupuolten tasa-arvoon liittyen ja se hyväksyttiin Helsingin yliopistolla kesäkuussa 2018.

Kutsu sääntömääräiseen KEVÄTKOKOUKSEEN

Kevätkokous ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran ja NJKL:n pääsihteerin Terhi Heinilän puheenvuorot aiheesta ”Katse eteen- ja vähän taaksepäinkin: tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle ja NJKL:n suunnitelmat tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi”

Paikka: Lakimiesliiton ylähuone,  Uudenmaankatu 4-6, 3 krs.

Aika: 10.4.2019 klo 17.00

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään kuluneen vuoden toimintakertomus

6. esitetään kuluneen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. muut asiat

9. kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kertoo mm. valtuutetun eduskunnalle antamasta kertomuksesta ja NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä kertoo NJKL:n hallitusohjelmatavoitteista 2019 – 2023 sekä muista ajankohtaisista asioista järjestökentältä.

Ilmoittautumiset viimeistään 8.4.2019 osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address). Lämpimästi tervetuloa!

Kutsu sääntömääräiseen SYYSKOKOUKSEEN

Syyskokous ja VT, KTT Helena Haapion alustus Legal Designista 28.11.2018

Aika: 28.11.2018 klo 17.00

Paikka: Lakimiesliiton ylähuone,  Uudenmaankatu 4-6, 3 krs.

Sääntöjen mukaan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  7. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen jälkeen KTT, VT, MQ Helena Haapio pitää alustuksen aiheesta ”Kaikki mitä naisjuristin tulee tietää Legal Designista”.

Ilmoittautumiset viimeistään 26.11.2018 osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address). Lämpimästi tervetuloa!

Syysterveisin,

Naisjuristit ry:n hallitus

Eduskuntatalovierailu ja Eva Biaudet’n tapaaminen

Eva Biaudet’n mukaan politiikan kovia asioita käsiteltäessä on nostettava esiin naisten oikeudet ja tuotava ne politiikan ytimeen.

Naisjuristit tapasivat lakivaliokunnan varapuheenjohtajana vaikuttavan Biaudet’n eduskunnan lakivaliokunnassa keskiviikkona 19.9. Illan aikana kuulimme valiokunnan toiminnasta ja keskustelua herättävistä ajankohtaisista aiheista aina #metoo -liikkeestä kuluvalla viikolla tapahtuvaan äänestykseen ulkoministeri Timo Soinin luottamuksesta. Biaudet puhui muun muassa siitä, miten puhe vaikuttaa valta-asetelmiin ja miten politiikan kautta voi vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen.

Vierailun yhteydessä saimme nauttia myös Ruotsalaisen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Hanna Sepän kiinnostavasta perehdytyksestä Eduskuntatalon arkeen ja arkkitehtuuriin.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Naisjuristit ry jakaa stipendin tasa-arvoa käsittelevälle tutkimukselle

Naisjuristit ry jatkaa vuosittain stipendinsä ansiokkaalle tasa-arvoa käsittelevälle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Tutkimus voi olla OTM-tutkielma tai muu akateeminen tutkimus. Stipendin suuruus on 500 euroa.

Hakemus on vapaamuotoinen. Siihen tulee oheistaa tutkimus, jolla stipendiä haetaan. Naisjuristien hallitukselle osoitetut tutkimukset pyydetään lähettämään 1.12.2018 mennessä osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address).