Naisjuristit ry jakaa stipendin tasa-arvoa käsittelevälle tutkimukselle

Naisjuristit ry jatkaa vuosittain stipendinsä ansiokkaalle tasa-arvoa käsittelevälle oikeustieteelliselle tutkimukselle. Tutkimus voi olla OTM-tutkielma tai muu akateeminen tutkimus. Stipendin suuruus on 500 euroa.

Hakemus on vapaamuotoinen. Siihen tulee oheistaa tutkimus, jolla stipendiä haetaan. Naisjuristien hallitukselle osoitetut tutkimukset pyydetään lähettämään 1.12.2018 mennessä osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address).

 

Naisjuristien ehdokkaat Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaleissa

Lokakuun 2. – 24. päivä valitaan edustajat Lakimiesliiton ylimpään päättävään elimeen. Vetoamme yhdistyksen hallituksessa koko jäsenistöön ja kannustamme jäseniämme äänestämään Naisjuristien ehdokkaita kahden edustajan paikan säilyttämiseksi!

Äänestys on ensimmäistä kertaa sähköinen. Lisätietoja äänestyksestä saat Lakimiesliiton tiedotteista ja vaalioppaasta. Lue tästä ehdokkaidemme esittelyt ja tule mukaan vaikuttamaan!

38 MARJA KOKKO

• s. 1965, OTK 1994, VT 1995, EMBA 2015
• 20 vuoden työkokemus yksityissektorilla erityisesti sopimusoikeuden, kiinteistöjuridiikan, kiinteistökehityksen, rakennuttamisen ja vuokrauksen parissa
• Nykyisin toimitusjohtaja Tyvene Oy:ssä vastaten erityisryhmien palvelutaloja omistavasta ja rakennuttavasta yhtiöstä
• Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen 2007-2008 sekä 2011-2012
• Ykla Yksityisalojen lakimiehet r.y:n hallituksen jäsen 2017-2018
• Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen 2012-2016
• Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen 2017-2018 ja työelämätoimikunnan jäsen 2018
• Toiminut hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana lukuisissa asunto- ja liikekiinteistöyhtiöissä
• Mielestäni tärkeitä tavoitteita lakimiesliiton toiminnan kannalta ovat erityisesti juristikunnan identiteetin ja arvostuksen vahvistaminen sekä tasa-arvoisen kohtelun edistäminen työelämässä.

39 OUTI RAEKIVI

• s. 1968, OTK 1991, KJs 2001, eMBA 2018
• Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen 2015 alkaen
• yli 25 vuoden työkokemus kiinteistösijoittamisen toimialalta, erityisesti vuokraus- ja palveluliiketoiminnan, kiinteistöjuridiikan ja -kehityshankkeiden sekä kiinteistötransaktioiden ja yritysostojen parissa, sekä yli 15 vuoden kokemus pörssinoteerattujen yhtiöiden lakiasianjohtajan ja päälakimiehen sekä compliance vastaavan tehtävistä
• vuodesta 2011 alkaen Technopolis Oyj:n lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen, vastaten seitsemässä maassa toimivan kansainvälisen konsernin lakiasioista, henkilöstöasioista sekä vastuullisuudesta
• Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan jäsen 2011 alkaen ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan jäsen 2013 alkaen
• Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen 2011-2012 ja hallituksen puheenjohtaja 2013-2014, osallistunut Naisjuristien johtamiskoulutusohjelmaan ja mentorointiohjelmaan sekä toiminut mentorina Lakimiesliiton mentorointiohjelmassa
• Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenenä pyrkisin erityisesti edistämään vaativan asiantuntijatyön ja perheen yhteensovittamiseen, työhyvinvointiin sekä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä

40 MERVA HÄMÄLÄINEN

• Jur.kand.(Uppsala), LL.M.(Eur.), OTK kelpoisuus (Helsinki), tutkija
• Toiminut nuorempana opettajana ja nykyisin olen tutkija ja kirjoitan väitöskirjaa aiheesta Lekmannaelement vid dömande- en komparativ studie eli maallikkoaines tuomitsemisessa- vertaileva tutkimus Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa
• Ollut mm. tiedekuntaneuvoston varajäsen ja rikos ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksen johtoryhmän jäsen
• Ollut vieraileva tutkija mm. Uppsalan, Tukholman ja Oslon oikeustieteellisissä tiedekunnissa
• Ollut hallituksen jäsen Sveriges yngre jurister Uppsala-yhdistyksessä ja Nuoret lakimiehet -yhdistyksessä
• Ollut jäsenistösihteeri Suomalaisessa lakimiesyhdistyksessä
• Ollut Naisjuristit ry:n hallituksen jäsen
• Ollut Lakimiesliiton koulutusvaliokunnan jäsen ja oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen
• Lakimiesliiton valtuuskunnan varajäsen

Kiitos äänestäsi Naisjuristien ehdokkaalle!

 

Vierailu tasa-arvovaltuutetun toimistolla

Naisjuristit vierailivat tasa-arvovaltuutettu Jukka Maariavaaran toimistolla 17.5.2018. Vierailulla käytin mielenkiintoista keskustelua tasa-arvoteemoista. Keskeinen huomio oli, että sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ei Suomessa haluta puhua. Samoin huomiota kiinnitettiin myös mm. siihen, että naisilla syrjimättömyyden aikaikkuna on työelämässä lyhyt – nuoria naisia syrjitään raskauspelon takia, kun taas ikäsyrjintä alkaa naisilla miehiä aiemmin.

Tasa-arvovaltuutettu saa ylivoimaisesti eniten yhteydenottoja raskaus -ja perhevapaasyrjintätapauksissa ja yhteydenottojen määrä on noussut viime vuodesta. Tasa-arvovaltuutetun toimiston työsarka on viime vuosina lisääntynyt mutta resursseja ei ole toistaiseksi saatu lisää.

Tasa-arvovaltuutettu antaa syksyllä 2018 ensimmäisen kerran kertomuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnalle. Tarkoituksena on tarkastella tasa-arvon tilaa yleisesti sekä tiettyjen painopisteiden osalta kuten mm. sukupuolivähemmistöjen, työeläkkeen ja oppilaitosten kannalta. Lisäksi kertomuksessa annetaan suosituksia lainsäädännön kehittämiseksi.

Tasa-arvovaltuutettu on saanut myös ministeri Anneli Saarikolta toimeksiannon lausua palkka-avoimuuden nykytilasta Suomessa (ml. EU-lainsäädäntö) sekä sen kehittämisestä normiston ja käytäntöjen osalta. Määräaika tälle työlle on 30.9.2018 ja sen puitteissa kuullaan työmarkkinajärjestöjä. Taustalla on tarve tehostaa samapalkkaisuuden toteutumista.

Tasa-arvolain osittaista uudistamista on valmisteltu STM:n työryhmässä. Uudistuksen teemoina on:

  • viranomaisten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu
  • hyvitys viranomaisen toiminnassa tapahtuvasta syrjinnästä
  • TAS kuuleminen oikeudenkäynneissä
  • vireillepano-oikeuden laajentaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa
  • lausunnon pyytäminen lautakunnalta tietyissä tilanteissa

Tasa-arvovaltuutetun viesti tasa-arvotyön kehittämiselle Suomessa oli se, että tasa-arvotyössä tarvitaan enemmän kunnianhimoa.

Kokouskutsu sääntömääräiseen KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: 25.4.2018 klo 17 alkaen

Paikka: Lakimiesliiton Ylähuone, Uudenmaankatu 4 – 6 B, Helsinki

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaiset asiat. Sääntöjen 10 § 8-kohdan mukaisina muina asioina käsitellään seuraavat asiat:

  • Sääntömuutos 1 § mukaisen yhdistyksen ruotsinkielisen nimen lakkauttamiseksi sekä ruotsin kielen poistamiseksi 11 § mukaisena kokous- ja pöytäkirjakielenä
  • Sääntömuutos 3 § mukaisen tutkintovaatimuksen päivittämiseksi vastaamaan nykyistä tutkintonimikettä (oikeustieteen maisteri)
  • Uuden hallituksen jäsenen tai jäsenten valinta eronneen tilalle
  • Yhdistyksen viestintä, jäsenlehti ja tietosuoja-asiat.

Kokouksen jälkeen Leegal Oy:n tietosuoja-asiantuntija, OTK Leena Kuusniemi puhuu ajankohtaisesta aiheesta “Kaikki mitä naisjuristin tulee tietää tietosuoja-asetuksesta”.

Ota kaveri mukaan!

Onko ystäväsi kiinnostunut tietosuojasta tai Naisjuristit ry:n toiminnasta? Toivotamme myös hänet tervetulleeksi yhdistyksen kevätkokoukseen kuuntelemaan ja verkostoitumaan!

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen sähköpostilla viimeistään 23.4.2018 osoitteeseen (Enable Javascript to see the email address).

Lämpimästi tervetuloa!

Naisjuristit ry:n hallitus

Naisjuristit ry tukee #milläoikeudella -kampanjaa

Juridiikan alalla työskentelevien naisten aloitteesta syntynyt #milläoikeudella -kampanjan ohjausryhmä julkisti tänään 10.12. julkilausuman, jossa se vaatii seksuaalisen häirinnän loppumista juridiikan alalla.

Kyseessä on viimeisin seksuaalista häirintää koskeva ulostulo, jonka maailmanlaajuinen #metoo-kampanja on inspiroinut. Vastaava aloite kulki Ruotsissa nimellä #medvilkenrätt. Se keräsi nopeasti yli 4400 allekirjoitusta.

Julkilausuman mukaan ”seksuaalinen häirintä ja seksismi ovat juurtuneet juridiikan alalle”. Lausumassa muistutetaan, että juristikunta pitää hallussaan osaa yhteiskuntamme vaikutusvaltaisimmista tehtävistä, joihin kuuluu kansalaisten oikeusturvan ja suomalaisen oikeusvaltion turvaaminen. Häirinnällä, naisten syrjinnällä ja seksismillä näissä ammateissa on vakavia ja kauskantoisia seuraamuksia.

Kampanjan yhteydessä on kerätty ja julkaistu juristinaisten kertomuksia työelämästä ja opiskeluajoilta. Tumblr:ssa luettavissa olevissa kertomuksissa toistuvat seksuaalinen häirintä, ahdistelu, syrjintä ja seksismi. Näille kaikille vaaditaan nollatoleranssia.

Lausuman allekirjoittaneet vaativat toimenpiteitä niin työnantajilta, Lakimiesliitolta ja Suomen Asianajoliitolta kuin yliopistoiltakin. Suomen Asianajoliitto on jo ryhtynyt selvittämään ilmiön laajuutta omalla toimialallaan ja kampanjan myötä Lakimiesliitto on ilmoittanut laajentavansa selvityksen kattamaan myös muita juristialoja.

Naisjuristit ry pitää #milläoikeudella -kampanjaa erittäin tärkeänä ja haluamme esittää kampanjalle tukemme. Seksuaalista häirintää ei voi hyväksyä millään oikeudella.

Aloite ei tarkoita, että kaikilla juridiikan työpaikoilla esiintyisi syrjintää tai häirintää – kysessä on tuen ilmaiseminen ongelmia kohdanneille kollegoille.

Kampanjan tavoitteena on edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa.

”Jotta naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voidaan tehokkaasti puuttua ja tasa-arvoa edistää yhteiskunnassa, tulee juristikunnan olla sitoutunut tasa-arvon periaatteisiin ja lain noudattamiseen”, julkilausumassa todetaan.

Kyse ei ole pelkästään seksuaalisesta häirinnästä, vaan myös kulttuurista, joka mahdollistaa ja piilottaa tällaiset tapahtumat. Olennaista on lopettaa vaikenemisen ja syyllistämisen kulttuuri.

Julkilausuman voi lukea ja allekirjoittaa tämän linkin takaa.